Tìm trong đoạn văn và viết vào phiếu học tập một câu hỏi, một câu kể, một câu cảm và một câu khiến

  • 1 Đánh giá

2. a. Đọc đoạn văn sau:

(1)Tiếng hát ngọt ngào của cậu bé mù vang lên từ trong khán phòng đã chật kín người. (2)Phải chăng tiếng hát ấy được cất lên từ trong sâu thẳm trái tim? (3) Mọi người đều xúc động, lặng đi trước những câu hát da diết của cậu. (4)Âm nhạc đã mang lại cho cậu bé khát vọng sống và đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. (5)Thật tuyệt vời! (6) Thật tuyệt vời! (7) Những tràng pháo tay và những khen ngợi không ngớt là món quà vô giá đối với cậu bé.

b. Tìm trong đoạn văn và viết vào phiếu học tập:

một câu hỏi một câu kể

một câu cảm một câu khiến

c. Điền dấu hiệu nhận biết mỗi kiểu câu, theo mẫu:

Bài làm:

Kiểu câuCâuDấu hiệu nhận biết
Câu hỏiPhải chăng tiếng hát ấy được cất lên từ trong sâu thẳm trái tim?Dấu chấm hỏi cuối câu
Câu kểMọi người đều xúc động, lặng đi trước những câu hát da diết của cậu.Câu dùng để kể sự việc, cuối câu có dấu chấm
Câu cảmThật tuyệt vời!Câu dùng bộc lộ cảm xúc, cuối câu có dấu chấm than
Câu khiến

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021