Khổ thơ thứ nhất ý nói gì? Hai câu thơ cuối khổ thơ 2 nhằm nói điều gì? Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

  • 1 Đánh giá

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Khổ thơ thứ nhất ý nói gì?

Em chọn ý đúng để trả lời:

a. Mọi người cần bay lên để nhìn rõ trái đất.

b. Trái đất rất tươi đẹp, rất đáng yêu.

c. Trái đất có hình dáng như một quả bóng.

(2) Hai câu thơ cuối khổ thơ 2 nhằm nói điều gì?

Em chọn ý đúng để trả lời:

a. Tất cả các loài hoa đều đáng quý.

b. Mỗi dân tộc có một màu da khác nhau.

c. Mọi người trên trái đất đều đáng quý, đáng yêu.

(3) Chúng ta phải làm gì để giữ bình yên cho trái đất?

Bài làm:

(1) Khổ thơ thứ nhất ý nói:

Đáp án: b. Trái đất rất tươi đẹp, rất đáng yêu.

(2) Hai câu thơ cuối khổ thơ 2 nhằm nói:

Đáp án: c. Mọi người trên trái đất đều đáng quý, đáng yêu.

(3) Để giữ bình yên cho trái đất, chúng ta cần:

Để giữ bình yên cho trái đất, tất cả chúng ta cần kêu gọi chấm dứt chiến tranh hạt nhân, chạy đua vũ trang, các cuộc chiến tranh phi nghĩa tranh giành đất đai, vùng biển… Chỉ có hòa bình, cùng nắm tay nhau đoàn kết, chúng ta mới mang lại sự bình yên và phát triển cho trái đất này.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021