Xếp các từ trong khổ thơ sau vào nhóm thích hợp:

  • 1 Đánh giá

5. Xếp các từ trong khổ thơ sau vào nhóm thích hợp:

(Các từ được phân cách với nhau bằng dấu gạch chéo)

Hai / cha con / bước / đi / trên / cát /

Ánh / mặt trời / rực rỡ / biển / xanh /

Bóng / cha / dài / lênh khênh /

Bóng / con / tròn / chắc nịch/.

a. Từ đơn: ........; b. Từ ghép: ..........; c. Từ láy: .............

Bài làm:

Từ đơnTừ ghépTừ láy
hai, bước, đi, trên, cát, ánh, biển, xanh, bóng, cha, dài, bóng, con, tròn.cha con, mặt trời, chắc nịchrực rỡ, lênh khênh

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1