Kiểm tra viết bài văn tả người: tả một em bé đang tập đi tập nói hoặc tả một người thân của em....

  • 1 Đánh giá

5. Kiểm tra viết bài văn tả người:

Đề bài:

Chọn một trong các đề sau:

1. Tả một em bé đang ở tuổi tập đi, tập nói.

2. Tả một người thân của em (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,...).

3. Tả một bạn học của em.

4. Tả một người lao động đang làm việc (nông dân, công nhân, thợ thủ công, bác sĩ, ý tá, thầy giáo, cô giáo,...).

Bài làm:

1. Tả một em bé đang ở tuổi tập đi, tập nói.

=>Bài tham khảo

2. Tả một người thân của em (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em,...).

=>Bài tham khảo

3. Tả một bạn học của em.

=>Bài tham khảo

4. Tả một người lao động đang làm việc (nông dân, công nhân, thợ thủ công, bác sĩ, ý tá, thầy giáo, cô giáo,...).

=>Bài tham khảo

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021