Tác giả giới thiệu Hạ A Cháng bằng cách nào? Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật?

  • 1 Đánh giá

3. Tác giả giới thiệu Hạ A Cháng bằng cách nào?

4. Ngoại hình của A Cháng có những điểm gì nổi bật?

Bài làm:

3. Tác giả giới thiệu Hạng A Cháng bằng cách đưa ra lời khen của các cụ già trong làng về thân hình khoẻ và đẹp của anh.

4. Ngoại hình của A Cháng có những điểm nổi bật là: ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân chắc như trắc, gụ, vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cột đá.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1