Mưa ở Cà Mau như thế nào? Cây cối trên đất Cà Mau mọc thế nào? Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào? Vì sao người Cà Mau phải kiên cường, giàu nghị lực?

  • 1 Đánh giá

4. Cùng luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Mưa ở Cà Mau như thế nào?

(2) Cây cối trên đất Cà Mau mọc thế nào?

(3) Người Cà Mau dựng nhà cửa như thế nào?

(4) Vì sao người Cà Mau phải kiên cường, giàu nghị lực?

Bài làm:

(1) Mưa ở Cà Mau rất phũ, hối hả một hồi rồi tạnh ngay. Trong mưa thường nổi cơn dông.

(2) Cây cối mọc thành chòm, thành rặng,rễ dài, cấm sâu vào lòng đất. Cây bình bát, cây bần quây quần thành chòm,thàng rặng. Đước mọc san sát, thẳng đuột.

(3) Nhà cửa dựng dọc theo những bờ kênh , dưới những hàng đước xanh rì . Nhà nọ sang nhà kia phải leo trên cầu bằng thân cây đước.

(4) Người Cà Mau phải kiên cường, giàu nghị lực mới sống được trên mảnh đất có nhiều thú dữ và thời tiết khắc nghiệt.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021