Tìm và viết vào bảng nhóm những tiếng có nghĩa (chọn a hoặc b)

  • 1 Đánh giá

2. Tìm và viết vào bảng nhóm những tiếng có nghĩa (chọn a hoặc b).

a) Tiếng khác nhau chỉ ở âm đầu ch hay tr:

M. trao (trao đổi), ...

chao (chao liệng), ...

b) Tiếng khác nhau chỉ ở thanh hỏi hay thanh ngã:

M. bảo (bảo ban), ...

bão (cơn bão), ...

Bài làm:

a. Tiếng khác nhau chỉ ở âm đầu ch hay tr:

  • Ch: chao (chao đảo), che (Che chắn), cháo (ăn cháo), chúc (chúc mừng), chọc (chọc ghẹo), chuyền (chuyền bóng)....
  • Tr: trao (trao đổi), tre (Cây tre), tráo (tráo đổi), trúc (Cây trúc), trọc (đầu trọc), truyền (truyền thống).....

b. Tiếng khác nhau chỉ ở thanh hỏi hay thanh ngã:

  • Dấu hỏi: vẻ (dáng vẻ), dở (dở hơi), sẩm (sến sẩm), ngủ (giấc ngủ), rảnh (rảnh rỗi), gổ (gây gổ).......
  • Dấu ngã: vẽ (tranh vẽ), dỡ (dỡ ngói), sẫm (đỏ sẫm), ngũ (ngũ giác), rãnh (rãnh tường), gỗ (khúc gỗ)....
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1