Mỗi em đặt một câu với một trong các từ ngữ ở hoạt động 8

  • 1 Đánh giá

9. Mỗi em đặt một câu với một trong các từ ngữ ở hoạt động 8

Bài làm:

Ví dụ:

  • Những con sóng lăn tăn trên mặt biển
  • Bão về, những con sóng cuồn cuộn chạy thẳng vào đất liền.
  • Tiếng sóng ì oạp vỗ vào mạn tàu.
  • Mặt hồ lao xao bởi làn sóng nhẹ.
  • Trong cơn dông, từng đợt sóng trào dâng úp chụp vào bãi.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021