Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh tên 7 sắc cầu vồng

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi: Thi tìm nhanh tên 7 sắc cầu vồng

Hai nhóm chơi. Từng người của mỗi nhóm lần lượt lên bảng viết tên gọi của một màu trong 7 sắc cầu vồng. Nhóm nào viết đúng, đủ 7 từ trước thì thắng cuộc.

Bài làm:

Tên các màu của 7 sắc cầu vồng từ ngoài vào trong:

  • đỏ
  • cam
  • vàng
  • lục (lá cây)
  • lam (da trời)
  • chàm (lam sẫm)
  • tím.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021