Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?

  • 1 Đánh giá

6. Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của đám thuỷ thủ và của đàn cá heo đối với nghệ sĩ A-ri-ôn?

Bài làm:

Qua câu chuyện em thấy:

  • Đám thuỷ thủ là người những tham lam, độc ác, không có tính người.
  • Đàn cá heo tuy là loài vật nhưng thông minh, tốt bụng và biết giúp người hoạn nạn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021