Giải bài 7C: Cảnh sông nước

  • 1 Đánh giá

Giải bài 7C: Cảnh sông nước - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 77. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động thực hành

1. Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

Tìm ở cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ "Chạy" trong mỗi câu ở cột A và viết vào vở theo mẫu

b. Dòng nào dưới đây nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy có trong tất cả các câu ở cột A trên đây.

1. Hoạt động di chuyển

2. Hoạt động di chuyển bằng chân

3. Hoạt động di chuyển của phương tiện giao thông

=> Xem hướng dẫn giải

2. Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

a. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

b. Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đi hoặc từ đứng.

a. Câu có từ đi:

  • Mang nghĩa 1: tự di chuyển bằng bàn chân.
  • Mang nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân hoặc tay để che, giữ.

b. Câu có từ đứng:

  • Mang nghĩa 1: ở tư thế thân thẳng, chân đặt trên mặt nền.
  • Mang nghĩa 2: ngừng chuyển động

=> Xem hướng dẫn giải

4. Luyện tập viết đoạn văn tả cảnh.

Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh sông nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động ứng dụng

Quan sát một cảnh đẹp của địa phương và ghi chép lại kết quả ghi chép

=> Xem hướng dẫn giải


  • 43 lượt xem