Nhớ lại số sách báo em có và thống kê theo các loại sau: Sách học các môn học ở trường, sách truyện thiếu nhi, các loại sách khác.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Nhớ lại số sách báo em có và thống kê theo các loại sau:

a. Sách học các môn học ở trường

b. Sách truyện thiếu nhi

c. Các loại sách khác.

Bài làm:

a. Sách học các môn học ở trường có 20 quyển

b. Sách truyện thiếu nhi có 15 quyển

c. Các loại sách khác 32 quyển

  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021