Đặt câu với một từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở hoạt động 2 và viết vào vở.

  • 1 Đánh giá

3. Đặt câu với một từ đồng nghĩa em vừa tìm được ở hoạt động 2 và viết vào vở.

Bài làm:

Đặt câu:

  • Bạn Ngọc rất xinh đẹp
  • Những nụ cười của các bạn nhỏ rất xinh tươi.
  • Quê hương em có rất nhiều bức tượng đá khổng lồ.
  • Em luôn cố gắng học hỏi từ mọi người xung quanh.
  • Nhiệm vụ lớn nhất của các bạn nhỏ là chăm ngoan, học tốt.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021