Dòng nào dưới đây nếu đúng nghĩa của từ "hoà bình"

  • 1 Đánh giá

4. Dòng nào dưới đây nếu đúng nghĩa của từ "hoà bình"

a. Trạng thái bình thản.

b. Trạng thái không có chiến tranh.

c. Trạng thái hiền hoà, yên ả.

Bài làm:

Nghĩa của từ "hoà bình" là:

Đáp án: b. Trạng thái không có chiến tranh.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021