Điền tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

  • 1 Đánh giá

(2). Điền tiếng có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

Chỉ có ......... mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

........ đi đâu về đâu.

(Xuân Quỳnh)

Lích cha lích chích vành ...........

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

(Bế Kiến Quốc )

Bài làm:

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới biết

Thuyền đi đâu về đâu.

(Xuân Quỳnh)

Lích cha lích chích vành khuyên

Mổ từng hạt nắng đọng nguyên sắc vàng.

(Bế Kiến Quốc )

  • 76 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021