Trong bài văn tả ngoại hình của người, nên chú ý tả những gì?

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận: Trong bài văn tả ngoại hình của người, nên chú ý tả những gì?

Bài làm:

Trong bài văn tả ngoại hình của người nên chú ý tả những chi tiết tiêu biểu, nhằm khắc hoạ rõ nét hình ảnh của nhân vật, đồng thời nêu bật được tính tình và nội tâm của nhân vật ấy.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021