Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên và ghi vào vở

  • 1 Đánh giá

4. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ trên và ghi vào vở

Bài làm:

Con ra tiền tuyến xa xôi

Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền

Những tiếng bắt vẫn với nhau ong câu thơ trên là:

  • Tiền - hiền
  • Xôi - đôi
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1