Những hình ảnh dưới đây muốn nói điều gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Những hình ảnh dưới đây muốn nói điều gì?

Bài làm:

Những bức tranh dưới đây muốn nói là trên thế giới có nhiều dân tộc khác nhau, màu da và phong tục khác nhau nhưng tất cả trẻ em đều đáng quý, đáng yêu. Mọi người cần đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1