Tìm những từ ngữ miêu tả không gian rồi viết vào phiếu hoặc vở (theo mẫu)

  • 1 Đánh giá

5. Tìm những từ ngữ miêu tả không gian rồi viết vào phiếu hoặc vở (theo mẫu)

Các từ tìm được
a. Tả chiều rộng
b. Tả chiều dài
c. Tả chiều cao
d. Tả chiều sâu

Bài làm:

Các từ tìm được
a. Tả chiều rộngbao la, bát ngát, mênh mông, thẳng cánh cò bay, thênh thang, tit tắp
b. Tả chiều dàidằng dặc, mịt mù, đằng đẵng, ngùn ngụt.
c. Tả chiều caolều khều, vời vợi, chót vót, cao vút, chất ngất
d. Tả chiều sâusâu thẳm, thăm thẳm, sâu hẵm, sâu hun hút.

  • 110 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021