Quan sát bức tranh minh hoạ cho chủ điểm Việt Nam - Tổ quốc em. Nghe thầy cô giới thiệu để hiểu bức tranh cho ta biết điều gì về Tổ quốc Việt Nam.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. a. Quan sát bức tranh minh hoạ cho chủ điểm Việt Nam - Tổ quốc em.

b. Nghe thầy cô giới thiệu để hiểu bức tranh cho ta biết điều gì về Tổ quốc Việt Nam.

Bài làm:

a. Bức tranh minh hoạ cho chủ điểm Việt Nam - Tổ quốc em có hình ảnh lá cờ đỏ bay phấp phới, Bác Hồ cùng các em thiếu nhi từ nhiều dân tộc khác nhau.

b. Bức trah cho ta biết được rằng: Ngày 2-9-1945, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Đó là một đất nước có nhiều anh em dân tộc khác nhau nhưng đoàn kết và yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021