Chơi trò chơi: Thi xếp nhanh các từ đã cho vào ba nhóm từ đồng nghĩa

  • 1 Đánh giá

4. Chơi trò chơi: Thi xếp nhanh các từ đã cho vào ba nhóm từ đồng nghĩa

(bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mènh mông, vắng teo, vắng ngắt, bát ngát, lấp loáng, lấp lánh, hiu hắt, thênh thang)

Nhóm 1

Từ ngữ chỉ khoảng không gian rộng

Nhóm 2

Từ ngữ chỉ về sự vắng vẻ

Nhóm 3

Từ ngữ chỉ sự phản chiếu của ánh sáng

...................................

Bài làm:

Nhóm 1

Từ ngữ chỉ khoảng không gian rộng

Nhóm 2

Từ ngữ chỉ về sự vắng vẻ

Nhóm 3

Từ ngữ chỉ sự phản chiếu của ánh sáng

bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thangvắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo, vắng ngắt, hiu hắtlung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng, lấp lánh.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021