Sưu tầm bài hát về cây lúa, hạt gạo.

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm bài hát về cây lúa, hạt gạo.

Bài làm:

Những bài hát về cây lúa, hạt gạo là:

  • Hát về cây lúa hôm nay
  • Bài ca năm tấn
  • Mùa xuân làng lúa làng hoa
  • Hạt gạo làng ta
  • Tình ta biển bạc đồng xanh
  • Ngày mùa.....
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021