Tìm một số từ đồng âm và ghi lại

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm một số từ đồng âm và ghi lại

Bài làm:

Ví dụ:

Một số từ đồng âm là:

  • Hồ (keo dán) - hồ (chứa nước)
  • Bánh kẹo - bánh xe
  • Đậu (thi đậu) - đậu (hạt đậu)
  • Ba (số ba) - ba (người sinh thành)
  • Lồng (lồng chim) - lồng (hoạt động)
  • Thu (một mùa) - thu (thu giữ)
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1