Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển? Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời? Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?

  • 1 Đánh giá

2 - 3 - 4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Cùng nhau hỏi - đáp theo các câu hỏi dưới đây.

(1) Vì sao nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển?

(2) Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời?

(3) Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng yêu, đáng quý ở điểm nào?

(4) Câu chuyện trên muốn nói điều gì về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người.

Bài làm:

(1) Nghệ sĩ A-ri-ôn phải nhảy xuống biển vì thủy thủ trên tàu nổi lòng tham, cướp hết tặng vật của ông, đòi giết ông.

(2) Điều kì lạ xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời là: Khi A-ri-ôn hát giã biệt cuộc đời, đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu và say sưa thưởng thức tiếng hát của ông. Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy xuống biển và đưa ông trở về đất liền nhanh hơn cả tàu của bọn cướp.

(3) Qua câu chuyện, em thấy cá heo đáng quý ở điểm:

  • Biết thưởng thức tiếng hát của người nghệ sĩ;
  • Biết cứu giúp nghệ sĩ khi ông nhảy xuống biển.

=> Cá heo là bạn tốt của người trên biển.

(4) Câu chuyện trên cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa thiên nhiên với con người. Khi con người đối xử đúng với thiên nhiên thì sẽ nhận được sự ưu đãi từ thiên nhiên.

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021