Tìm những câu thơ sử dụng phép nhân hoá. Nêu tác dụng của biện pháp nhân hoá trong việc tả cảnh.

  • 1 Đánh giá

6. Tìm những câu thơ sử dụng phép nhân hoá. Nêu tác dụng của biện pháp nhân hoá trong việc tả cảnh.

Bài làm:

Những câu thơ sử dụng phép nhân hoá là:

  • Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông

  • Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ

  • Những xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghĩ

  • Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên

  • Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngã

Tác dụng của phép nhân hoá là: Trong việc tả cảnh, biện pháp nhân hoá có tác dụng tạo nên những hình ảnh sông động, gần gũi với người đọ

  • 127 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021