Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau:

  • 1 Đánh giá

Hoạt động thực hành

2. Tìm các cặp quan hệ từ trong những câu sau:

a. Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng

b. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không những hàng nghìn đầm cua địa phương mag còn cho hàng trăm đầm cua ở những vùng lân cận.

Trả lời:

Bài làm:

Các cặp quan hệ từ trong những câu trên:

a. Nhờ......mà.......

b. ....không những......mà còn......

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021