Điền các thông tin của em để hoàn thành đơn xin học theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

3. Điền các thông tin của em để hoàn thành đơn xin học theo mẫu dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

....., ngày ... tháng .... năm .......

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi thầy (cô ) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở ........

Em tên là : ..........................................................

Nam, nữ :....................................................

Sinh ngày : .........................................................

Tại : .....................................................................

Quê quán : ..................................................................

Địa chỉ thường trú : .......................................................

Đã hoàn thành chương trình tiểu học

Tại trường tiểu học: ........................................................

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở ............................ xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt .

Em xin trân trọng cảm ơn .

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

Bài làm:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi thầy (cô ) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm

Em tên là :Nguyễn Thái Hà My

Nam, nữ : nữ

Sinh ngày : 20/2/2007

Tại : Bệnh viện Bưu điện Hà Nội

Quê quán : số nhà 13, ngõ 15 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ thường trú : số nhà 13, ngõ 15 đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Đã hoàn thành chương trình tiểu học

Tại trường tiểu học: Đoàn Thị Điểm

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm xét cho em được vào lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt .

Em xin trân trọng cảm ơn .

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021