Gọi tên màu sắc của các sự vật trong tranh dưới đây:

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động thực hành

1. Gọi tên màu sắc của các sự vật trong tranh dưới đây:

(trang 177 sgk)

Bài làm:

  • Hình 1: Lá cờ đỏ
  • Hình 2: Bông hoa hồng
  • Hình 3: Con ngựa trắng
  • Hình 4: Viên phấn trắng
  • Hình 5: Dòng sông xanh
  • Hình 6: Hàng cây xanh

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021