Giải bài 2C: Những con số nói gì?

  • 1 Đánh giá

Giải bài 2C: Những con số nói gì? - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 24. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động ứng dụng

Tìm những từ đồng nghĩa gọi tên những đồ vật, con vật, cây cối xung quanh em

M. Bóng - banh

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động thực hành

1. Nhận xét về báo cáo thống kê.

a. Đọc lại bài Nghìn năm văn hiến.

b. Nhắc lại các số liệu thống kê trong bài về:

  • Số khoa thi, số tiến sĩ của nước ta từ năm 1075 đến năm 1919.
  • Số khoa thi, số tiến sĩ và số trạng nguyên của từng triều đại.
  • Số bia và số tiến sĩ có tên khắc trên bia còn lại đến ngày nay.

c. Các số liệu thông kê trên được trình bày dưới hình thức nào?

d. Các số liệu thông kê nói trên có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Thống kê số học sinh trong lớp theo những yêu cầu sau:

NhómSố học sinhHọc sinh nữHọc sinh nam
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Tổng số học sinh trong lớp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tìm và viết vào vở những từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau:

Chúng tôi kể chuyện về mẹ của mình. Bạn Hùng quê Nam Bộ gọi mẹ bằng má. Bạn Hoà gọi mẹ bằng u. Bạn Na, bạn Thắng gọi mẹ là bu. Bạn Thành quê Phú Thọ gọi mẹ là bầm. Còn bạn Phước người Huế lại gọi mẹ là mạ

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chơi trò chơi: Thi xếp nhanh các từ đã cho vào ba nhóm từ đồng nghĩa

(bao la, lung linh, vắng vẻ, hiu quạnh, long lanh, lóng lánh, mènh mông, vắng teo, vắng ngắt, bát ngát, lấp loáng, lấp lánh, hiu hắt, thênh thang)

Nhóm 1

Từ ngữ chỉ khoảng không gian rộng

Nhóm 2

Từ ngữ chỉ về sự vắng vẻ

Nhóm 3

Từ ngữ chỉ sự phản chiếu của ánh sáng

...................................

=> Xem hướng dẫn giải

5. Viết một đoạn văn tả cảnh (khoảng 5 câu) trong đó có dùng một số từ đã nêu ở hoạt động 4.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1