Giải bài 4A: Hòa bình cho thế giới

  • 1 Đánh giá

Giải bài 4A: Hòa bình cho thế giới - Sách VNEN tiếng Việt lớp 5 trang 37. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bức tranh chủ điểm Cánh chim hoà bình và trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ cảnh gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

(1) Chuyện gì đã xảy ra với Xa-xa-cô?

Em chọn ý đúng để trả lời

a. Phải chứng kiến những người chết vì bom nguyên tử.

b. Bị nhiễm phóng xạ do bom nguyên tử và bị lâm bệnh nặng.

c. Tìm được cách thoát nạn, không bị nhiễm phóng xạ nguyên tử.

(2) Xa-xa-cô đã làm gì để hi vọng kéo dài cuộc sông?

Em chọn ý đúng để trả lời:

a. Nằm trong bệnh viện, nhẩm đếm từng ngày của cuộc đời.

b. Tin vào truyền thuyết, lặng lẽ gấp cho đủ một nghìn con sếu giấy.

c. Kêu gọi mọi người gấp đủ một nghìn con sấu giấy cho mình.

(3) Các bạn nhỏ đã làm gì?

  • Để thể hiện mong ước thiết tha cho Xa-xa-cô được sống.
  • Để bày tỏ nguyện vọng hoà bình).

(4) Nếu được đứng trước tượng đài, em sẽ nói gì với Xa-xa-cô?

=> Xem hướng dẫn giải

6. Tìm hiểu về từ trái nghĩa:

(1) So sánh nghĩa của các từ in đậm trong câu sau để hiểu thế nào là từ trái nghĩa: Chúng ta phải biết giữ gìn, không được phá hoại môi trường.

(2) Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau: Chết vinh còn hơn sống nhục

(3) Câu tục ngữ trên muôn nói điều gì? Cách dùng các từ trái nghía trong câu tục ngữ có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây và ghi vào vở:

a. Gạn đục khơi trong.

b. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

c. Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

=> Xem hướng dẫn giải

2. Điền vào chỗ trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau:

a. Hẹp nhà ... bụng.

b. Xấu người ... nết.

c. Trên kính ... nhường.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Chơi trò chơi: Thi tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:

a. hoà bình

b. yêu thương

c. đoàn kết

=> Xem hướng dẫn giải

4. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở hoạt động 3 và viết vào vở.

=> Xem hướng dẫn giải

6. a. Viết vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng

b. Tiếng nghĩa và tiếng chiến có gì giống nhau và có gì khác nhau về cấu tạo?

  • Giống nhau: .........
  • Khác nhau: ..........

=> Xem hướng dẫn giải

7. Thảo luận, nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân thi đặt câu với từ trái nghĩa:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021