Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước

  • 1 Đánh giá

2. Đặt câu để phân biệt các từ đồng âm bàn, cờ, nước

Bài làm:

Đặt câu với "bàn"

  • Buổi sinh hoạt lớp em bàn về vấn đề bảo vệ môi trường
  • Em vừa được mẹ mua cho một chiếc bàn mới.

Đặt câu với "cờ"

  • Lá cờ tổ quốc bay phấp phới trên nền trời.
  • Bạn Tuấn đạt huy chương vàng môn cờ vua.

Đặt câu với "nước"

  • Nước rất quan trọng đối với cơ thể con người
  • Nhân dân ta từ xưa đến nay luôn có tinh thần yêu nước.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021