Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

  • 2 Đánh giá

Câu 3 trang 118 sách VNEN tiếng việt 5

Đặt câu với mỗi quan hệ từ: và, nhưng, của

Bài làm:

Đặt câu như sau:

  • Cuối tuần này, gia đình Hoa gia đình em sẽ tổ chức một chuyến đi chơi ở Đà Lạt

=>Quan hệ từ "và" nối gia đình Hoa với gia đình em.

  • Trời đang mưa to nhưng tôi vẫn đạp xe tới lớp kẻo muộn học.

=>Quan hệ từ "nhưng" nối mưa to với tôi

  • Giàn hoa giấy của nhà bạn Hoa rất đẹp

=>Quan hệ từ "của" nối hoa giấy với nhà bạn Hoa.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN tiếng Việt 5 tập 1