Sưu tầm những câu chuyện kể về những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Sưu tầm những câu chuyện kể về những tấm gương tuổi nhỏ chí lớn?

Bài làm:

Gợi ý: Các em có thể tìm những câu chuyện liên quan đến các nhân vật anh hùng như: Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản, Kim Đồng, Lê Văn Tám.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021