Nêu nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Người gác rừng tí hon và tìm dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét của em.

  • 1 Đánh giá

3. Nêu nhận xét về nhân vật bạn nhỏ trong câu chuyện Người gác rừng tí hon và tìm dẫn chứng minh hoạ cho nhận xét của em.

Em tìm những từ ngữ miêu tả tính cách nhân vật bạn nhỏ và các chi tiết trong truyện để làm rõ nhận xét của mình.

Bài làm:

Bạn nhỏ là một người dũng cảm, thông minh và có ý thức bảo vệ rừng xanh.

Điều đó thể hiện việc: Khi phát hiện có hai gã trộm gỗ, bạn nhỏ đã nhahh trí gọi điện thoại cho các chú công an huyện và tìm cách gây khó khăn cho bọn trộm.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021