Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên. Viết lời giới thiệu cho bức tranh (ảnh) em thích nhất

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên.

2. Viết lời giới thiệu cho bức tranh (ảnh) em thích nhất

Bài làm:

Tranh (ảnh) thiên nhiên:

Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên.

Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên.

Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên.

Sưu tầm tranh (ảnh) về cảnh vật thiên nhiên.

Giới thiệu Vịnh Hạ Long:

Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo bởi địa danh này chứa đựng những dấu tích quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác phẩm nghệ thuật tạo hình vĩ đại của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng, với nhiều hang động kỳ thú quần tụ thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí.

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021