Câu 4 trang 59 sgk: Âm sắc là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: SGK vật lí 12, trang 59:

Âm sắc là gì?

Bài làm:

Âm sắc là đặc trưng của âm giúp chúng ta phân biệt các âm phát ra từ các nguồn khác nhau liên quan đến đồ thị dao động âm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021