Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Cấu tạo ngoài giun đất thích nghi với đời sống trong đất như thế nào?

Bài làm:

Câu 1: Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất được thể hiện: cơ thể dài, gồm nhiều đốt. ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt, dùng để tì vào đất khi giun bò (giun đất không có chân). Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp môi trường khô và cứng, giun tiết chất nhày làm mềm đất rồi nuốt đất vào miệng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021