Nêu một số tập tính ở mực

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 67 - sgk Sinh học 7

Nêu một số tập tính ở mực.

Bài làm:

Câu 2:

  • Bắt mồi và đưa vào miệng bằng tua miệng
  • Phun hỏa mù từ túi mực khi bị tấn công
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021