Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 81 - sgk Sinh học 7

Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển?

Bài làm:

Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển có vai trò khá quan trọng.

  • Thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi)
  • Tác dụng làm sạch môi trường nước.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021