Giải bài 50 sinh 7: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

 • 1 Đánh giá

Bộ Ăn sâu bọ thích nghi với chế độ ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm thích nghi với cách gặm nhấm thức ăn, còn bộ Ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt. Vậy đặc điểm đặc trưng của các động vật thuộc 3 bộ này là gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 50.

A. Lý thuyết

I. Bộ Ăn sâu bọ

 • Đặc điểm:
  • Mõm dài thành vòi
  • Răng nhọn
  • Chi trước ngắn, bàn tay rộng, các ngón tay khỏe để đào hang

II. Bộ Gặm nhấm

 • Đặc điểm:
  • Răng cửa lớn, mọc dài và sắc nhọn
  • Thiếu răng nanh tạo khoảng trống hàm

III. Bộ Ăn thịt

 • Đặc điểm:
  • Răng cửa sắc nhọn
  • Răng nanh dài nhọn
  • Răng hàm có mấu dẹp, sắc
  • Ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt êm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ Thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sống đào hang trong đất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 165 - sgk Sinh học 7

Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú : Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn thịt.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 50: Đa dạng của lớp Thú (tiếp). Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt


 • 12 lượt xem
Chủ đề liên quan