Giải bài 13 sinh 7: Giun đũa

 • 1 Đánh giá

Giun tròn khác với Giun dẹp ở chỗ: tiết diện ngang cơ thể tròn, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hóa phân hóa. Chúng sống trong nước, đất ẩm và kí sinh ở cơ thể động, thực vật và người. Đại điện thường gặp nhất là giun đũa.

A. Lý thuyết

I. Cấu tạo ngoài

 • Cơ thể dài bằng chiếc đũa, có lớp vỏ cutincun (gúp không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa)

II. Cấu tạo trong và di chuyển

 • Cấu tạo trong
  • Thành cơ thể gồm lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển
  • Có sự phân hóa khoang cơ thể chưa chính thức
  • Ống tiêu hóa có thêm ruột sau và hậu môn
 • Di chuyển hạn chế do lớp cơ dọc, chỉ cong và duỗi cơ thể.

III. Dinh dưỡng

 • Hầu phát triển giúp hút chất dinh dưỡng nhanh và nhiều

IV. Sinh sản

1. Cơ quan sinhh dục

 • Cơ thể phân tính
 • Tuyến sinh dục dạng ống phát triển

2. Vòng đời giun đũa

 • Trứng giun theo phân ra ngoài phát triển thành ấu trùng bám trong rau, hoa quả tươi,...
 • Ấu trùng theo thức ăn vào cơ thể người rồi về ruột non

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Đặc điểm cấu tạo nào của giun đũa khác với sán lá gan?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nêu tác hại của giun đũa với sức khóc con người.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nêu các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 13: Giun đũa


 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan