Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học

 • 4 Đánh giá

Câu 2: Trang 191 - sgk Sinh học 7

Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Bài làm:

 • Các biện pháp cần để bảo vệ đa dạng sinh học:
  • Bảo vệ môi trường: không xả rác thải bừa bãi, khai thác tài nguyên hợp lí, tận dụng năng lượng sạch.
  • Hạn chế chặt phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy; trồng thêm rừng mới.
  • Nghiêm cấm nuôi nhốt, săn bắt động vật trái phép.
  • Tiến hành phục hồi lại giống loài có nguy cơ tuyệt chủng.
  • Khai thác các nguồn tài nguyên động vật một cách hợp lí.

 • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021