Cách di chuyển của trùng roi?

  • 1 Đánh giá

Câu 3*: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình?

Bài làm:

Câu 3: Trùng roi di chuyển bằng cách dùng roi xoáy vào nước.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021