Giải bài 44 sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

 • 1 Đánh giá

Hiện nay, lớp chim được biết khoảng 9600 loài xếp trong 27 bộ. Ở Việt Nam đã phát hiện 830 loài. Lớp Chim chia thành 3 nhóm lớn: nhóm Chm bay, nhóm Chim chạy, nhóm Chim bơi. Vậy làm thế nào để phân biệt các loài thuộc lớp Chim? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 44.

A. Lý thuyết

I. Các nhóm chim

 • Lớp Chim rất đa dạng: số lượng loài nhiều, chia làm 3 nhóm
  • Chim bay
  • Chim bơi
  • Chim chạy
 • Lối sống và môi trường sống phong phú

II. Đặc điểm chung của Chim

 • Chim là động vật có xương sống thích nghi cao đối với sự bay lượn và với những điều kiện sống khác nhau:
  • Mình có lông vũ bao phủ
  • Chi trước biến đổi thành cánh
  • Có mỏ sừng
  • Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp
  • Tim 4 ngăn, máu tỏ tươi đi nuôi cơ thể
  • Trứng cỏ vỏ đá vôi, được ấp nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ
  • Là động vật hằng nhiệt

III. Vai trò của Chim

 • Lợi ích:
  • Ăn sâu bọ và động vật gặm nhấm
  • Cung cấp thực phẩm
  • Làm chăn, đệm, đồ trang trí, làm cảnh
  • Huấn luyện để săn mồi, phục vụ du lịch
 • Tác hại
  • Ăn hạt, quả, cá, ...
  • Là động vật trong gian truyền bệnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Đặc điểm chung của lớp Chim

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim


 • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan