Giải bài 22 sinh 7: Tôm sông

 • 1 Đánh giá

Bài 22 với nội dung "tôm sông". Đây là một đại diện phổ biến cuả lớp Giáp xác thuộc ngành Chân khớp. Chúng sống phổ biến ở các sông, ngòi, ao, hồ, ... Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Cấu tạo ngoài và di chuyển

 • Cơ thể tôm gồm 2 phần: phần đầu - ngực và phần bụng

1. Vỏ cơ thể

 • Cấu tạo bằng kitin, chứa sắc tố giúp tôm có màu sắc của môi trường
 • Chức năng: là bộ xương ngoài giúp che chở và chỗ bám cho hệ cơ

2. Các phần phụ tôm và chức năng

 • Phần đầu ngực:
  • Mắt kép
  • Hai đôi râu
  • Các chân hàm
  • Các chân ngực
 • Phần bụng:
  • Các chân bụng
  • Tấm lái

3. Di chuyển

 • Tôm bò bằng chân ngực
 • Tôm bơi giật lùi bằng tấm lái

II. Dinh dưỡng

 • Ăn tạp, hoạt động về đêm
 • Nhận biết thực ăn nhờ khứu giác trên 2 đôi râu
 • Bắt mồi bằng đôi càng, nghiền thức ăn bằng chân hàm
 • Ống tiêu hóa phân hóa: miệng, hầu, dạ dày, ruột

III. Sinh sản

 • Cơ thể phân tính
 • Bản năng ôm trứng để bảo vệ
 • Lột xác để phát triển cơ thể

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 76 - sgk Sinh học 7

Ý nghĩa của lớp vỏ ki tin giàu canxi và sắc tố của tôm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 - sgk Sinh học 7

Dựa vào đặc điểm nào của tôm, người dân địa phương em thường có kinh nghiệm đánh bắt tôm theo cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 76 - sgk Sinh học 7

Ở nước ta và địa phương em, nhân dân đang nuôi và khai thác loài tôm nào làm thực phẩm và xuất khẩu?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 22: Tôm sông


 • 8 lượt xem
Chủ đề liên quan