Giải bài 56 sinh 7: Cây phát sinh giới Động vật

 • 1 Đánh giá

Dựa vào các bằng chứng tiến hóa, người tâ đưa ra mối quan hệ giữa các nhóm động vật. Từ đó, xây dựng cây phát sinh giới Động vật. Đó là nội dung của bài 56. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài.

A. Lý thuyết

I. Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật

 • Động vật từ khi hình thành đã có cấu tạo thường xuyên thay đổi theo hướng thích nghi với sự thay đổi của điều kiện sống
 • Các loài đều có quan hệ họ hàng với nhau
 • Di tích hóa thạch của các động vật cổ có nhiều đặc điểm giống động vật ngày nay
 • Những động vật mới được hình thành có đặc điểm giống tổ tiên của chúng

II. Cây phát sinh giới động vật

Kết quả hình ảnh cho cây phát sinh động vật

 • Cây phát sinh động vật phản ánh quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật
 • Qua cây phát sinh thấy:
  • Mức độ quan hệ họ hàng của các nhóm động vật với nhau
  • So sánh số lượng các loài giữa các nhánh với nhau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 184 - sgk Sinh học 7

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 184 - sgk Sinh học 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 56: Cây phát sinh giới Động vật


 • 7 lượt xem
Chủ đề liên quan