Giải bài 34 sinh 7: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

 • 1 Đánh giá

Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. Ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài, trong hai lớp chính: Lớp Cá sụn, lớp Cá xương. Các lớp cá này có những đặc điểm gì giống và khác nhau? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 34.

A. Lý thuyết

I. Đa dạng về thành phần loài và môi trường sống

 • Cá gồm 2 lớp:
  • Lớp Cá sụn: có bộ xương bằng sụn, khe mang trần, da nhám, miệng nằm ở mặt bụng
  • Lớp Cá xương: bộ xương bằng chất xương

II. Đặc điểm chung của Cá

 • Là động vật có xương sống
 • Thích nghi với môi trường sống ở nước
 • Bơi bằng vậy
 • Hô hấp bằng mang
 • Có 1 vòng tuần hoàn, tim 2 ngăn
 • Thụ tinh ngoài
 • Là động vật biến nhiệt

III. Vai trò của Cá

 • Là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng
 • Làm chế phẩm dược phẩm
 • Có giá trị kinh tế, xuất khẩu
 • Là vật chủ trung gian truyền bệnh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 112 - sgk Sinh học 7

Nêu ví dụ về sự ảnh hưởng của điều kiện sông đến cấu tạo và tập tính của cá.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 112 - sgk Sinh học 7

Nêu đặc điếm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 112 - sgk Sinh học 7

Vai trò của cá trong đời sống con người.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 7 bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá


 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan