Nêu đặc điếm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 - sgk Sinh học 7

Nêu đặc điếm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn với Cá xương.

Bài làm:

Câu 2:

  • Cá sụn có bộ xương bằng chất sụn da trần, nhám, miệng nằm ở mặt bụng
  • Cá xương có bộ xương bằng chất xương, xương nắp mang che các khe mang, da phủ vảy xương có chất nhầy, miệng nằm ở đầu mõm.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021