Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 64 - sgk Sinh học 7

Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo náo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Bài làm:

Câu 1:

  • Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong.
  • Sự đóng, mở vỏ nhờ dây chằng ở bản lề có tính đàn hồi và 2 cơ khép vỏ
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021