Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 146 - sgk Sinh học 7

Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Bài làm:

 • Lợi ích của chim:
  • Chim ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm: chim sâu, chim chích, gà, vịt, ngan, đại bang, chim cắt,…
  • Chim được chăn nuôi (gia cầm) cung cấp thực phẩm, làm cảnh: gà, vịt, ngan, ngỗng,…
  • Chim có lông (vịt, ngan ngỗng) làm chăn, đệm hoặc làm đồ trang trí (lông đà điểu).
  • Chim được huấn luyện để săn mồi (cốc đế, chim ưng, đại bàng).
  • Chim phục vụ du lịch, săn bắt (vịt trời, ngỗng trời, gà gô...).
  • Chim có vai trò trong tự nhiên (vẹt ăn quả rụng phát tán cây rừng, chim hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây ...).
 • Tuy nhiên chim cũng có một số tác hại:
  • Chim ăn các sản phẩm nông nghiệp: chim ăn quả, chim ăn hạt, chim ăn cá ...
  • Chim di cư là nguyên nhân lây truyền một số bệnh.
  • Một số chim là nguồn gây bệnh cho con người: cúm gà.

 • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021